default_mobilelogo

Tiedote 18.09.2018
Kauko Parkkinen1980-luvun alussa työmarkkinajärjestöt ja Kalevi Sorsan hallitus vyöryttivät ennen näkemättömällä tavalla esiin Suomessa aina pinnan alla muhivan yrittäjävihan ja runnoivat läpi yrittäjiä kurittavan ns. työsuhdeturvalain. Rintamassa olivat mukana kaikki merkittävät puolueet SMP:tä myöten, ja myös silloinen työnantajakeskusjärjestö STK.

Kirjoitin 1983 asiasta kirjan Yrittäjä tulopolitiikan hukkaputkessa, jolla oli merkittävä osuus tässä ”informaation talvisodassa”, kuten kirjan keskeisen osan otsikko kuuluu (pdf). Silloinen Suomen Yrittäjien Keskusliitto SYKL jakoi sitä 600 kappaletta päättäjätahoille eri puolella Suomea.

Olin siirtynyt yrittäjäjärjestöön työehtosopimus- ja lakiasianjohtajan tehtävästä Metalliteollisuuden Työnantajaliitossa, missä osallistuin tämän lain valmistelun taustaryhmään. ”Lähtöloitsuna” olin julkaissut kirjan Näin tehdään tuhopolitiikkaa.

Yrittäjät olivat ainoita, jotka vastustivat lakia, ja olin tämän vastarintaliikkeen vastuuhenkilö. Sittemmin olen myös oikeudessa joutunut toteamaan kymmeniä kertoja, miten mielivaltaisesti lakia sovelletaan. Yrittäjävihamieliset asenteet muhivat myös tuomaripöydän takana. Myytti oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä on yrittäjälle todella vain myytti.

Hallituksen hankkeet ovat herättäneet henkiin tämän ”talvisodan” toisinnon. Laki ei ole enää sama, koska se oli susi jo syntyessään, mutta sen keskeiset periaatteet on siirretty työsopimuslakiin ja samalla korotettu laittomaksi katsotusta irtisanomisesta tuomittavaa korvausta.

Viimeisessä työsopimuslain uudistuksessa irtisanomisperusteeseen on lisätty painavuuden vaatimus.

Kirjaa ei ole näiden muutosten johdosta päivitetty, vaan olen halunnut välittää 35 vuoden takaiset tunnelmat sellaisinaan. Yrittäjävihamieliset asenteet vihapuheineen – vaikka sanaa ei tuolloin tunnettu – toistuvat sellaisinaan.

Tällä lailla luotiin vankka pohja nykyiselle suurtyöttömyydelle. Samalla kirja kertoo, miten tätä on täydennetty yrittäjistä piittaamattomalla keskitetyllä työmarkkinapolitiikalla. Nämä asiat on tärkeä tuoda vaalien alla esille joka tapauksessa, kävipä hallituksen hankkeelle miten tahansa.

Hallituksen ”uudistukset” ovat vain näpertelyä, joka pikemminkin ärsyttää kuin helpottaa työttömyyttä. Irtisanomishanke ei ole hallituspuolueilta edes tehokasta katumista, joka poistaisi lain tuhoisat vaikukset.

Kirja ilmestyy 2 - 3 viikon kuluttua. Sitä voi ennakkotilata hintaan 15 euroa kpl + postituskulut, väh. 2 kpl ilman kuluja.

Tilaukset ja lisätiedot:

kauko.parkkinen@kauko-kustannus.fi
09 - 823 7795