default_mobilelogoPoistamme eriarvoisuutta

Arvoisa pääministeri Antti Rinne, yllä olevin sanoin lupasit virkaanastujaispuheessasi toimia eriarvoisuuden poistamiseksi ja näin vahvistaa oikeusvaltiota. Lupasit, että ”hallitus huolehtii oikeudenmukaisuudesta”.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti nimityspuheessaan asiallisesti samansisältöisen lupauksen.

Eriarvoisuutta ei voi poistaa, ellei sitä tiedosteta. Sitä voi piillä yllättävissäkin yhteyksissä. Hyvin merkittävä eriarvoisuus tuli esille, kun Helsingin Sanomat 29.12.2018 esitti laajan selvityksen ohjeesta, jonka Itä-Uudenmaan poliisi oli antanut rikosilmoitusten tutkinnasta. Lehti oli pelkistänyt asian jutun otsikossa:

Poliisia käskettiin jättää tutkimatta rikosilmoituksia". Suora sitaatti ohjeesta: ”Esikäsittely toimii siten, että perusrikostutkintaan ohjautuu mahdollisimman vähän juttuja”. Ammattikielellä juttuja tuli ”tappaa” mahdollisimman paljon.

Syyttäjä on omaksunut saman toimintatavan.

Ohje oli muodollisesti määräaikainen, mutta HS:n jutussa ohjeita lainvastaisina pitävä ja sen vuoksi poliisin palveluksesta eronnut poliisimies sanoo käytännön pysyneen muuttumattomana määräajan jälkeenkin. ”Sitä ei vain ole kehdattu antaa kirjallisena toista kertaa”, hän sanoo.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen pitää jutussa menettelyä täysin lainmukaisena, mikä vahvistaa sen, että käytäntö toimii edelleen.

Jutusta käy ilmi, että Helsingin poliisilla on suurin piirtein vastaavat ohjeet, mutta asiallista vertailua ei ole suoritettu. Jutun mukaan myös syyttäjä on osallistunut ohjeiden laadintaan.

Asia on helposti saatettavissa lainmukaiselle kannalle. Asianomaisen ministerin on vain hoidettava tehtävänsä ja pantava poliisi järjestykseen ja hoitamaan tehtävänsä lain mukaan.

Asia on luonteeltaan sellainen, että siitä sopii hyvin aloittaa hallituksen antaman lupauksen toteuttaminen. Siinä on kysymys kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä, mikä on oikeusvaltion keskeisiä tunnusmerkkejä.

Se on myös selvästi todennettavissa ja helposti poistettavissa. Poliisin omavaltaisuus taas on merkki oikeusvaltion rapautumisesta. On myös tarpeen selvittää, millaisia oikeudenmenetyksiä kansalaiset ovat ohjeiden vuoksin kärsineet.

Edellinen hallitus suhtautui kuitenkin jostakin syystä asiaan hyvin välinpitämättömästi, vaikka poliisiministeri Kai Mykkänen lupasikin vaatia poliisijohdolta selvityksen asiasta myös eri poliisilaitosten alueilla.

Edellisen hallituksen oikeusministeri ei yleisluontoisen ihmettelyn lisäksi puuttunut asiaan millään tavoin. Suurin piirtein sama koski valtakunnansyyttäjää.

Helsingin Sanomat ei tehnyt vertailuja eri poliisilaitosten välillä, mutta ainakin Yle Hämeen uutislähetyksessä sikäläisen poliisin edustaja kertoi, että he eivät ”missään tapauksessa” toimi näin, vaan kaikki rikokset tutkitaan.

Tämä sai tukea HS:n selvityksestä 10.03.2019, missä kerrottiin mm, että Tampereella tekijä sai sakot hyvin samankaltaisesta teosta, jota Tuusulassa ei edes tutkittu. Todettiin, että ”laki ei ole kaikille sama”, mutta poliisin ohjeet sivuutettiin jutussa kuitenkin täysin.

Näytti siltä, että vaalien alla asia haluttiin poistaa ”agendalta” eli ammattitermein se ”tapettiin”.

Mielestäni asia on kuitenkin kansalaisten oikeussuojan ja vallankäytön kannalta niin merkittävä, että se olisi ”herätettävä henkiin” yhtenä niiden asioiden joukossa, jotka edelliseltä hallitukselta jäivät hoitamatta.

Semminkin, kun hallitus on EU:n puheenjohtajakautenaan voimakkaasti nostanut esiin oikeusvaltioperiaatteen.

Oma piha tulisi olla kunnossa, ennen kuin voi esiintyä oppimestarina muille.