default_mobilelogo

Helsingin Sanomien toimittajat Teemu Luukka ja Teija Sutinen esittävät 09.04.2016 seikkaperäisen selostuksen ns. kilpailukykysopimuksen tai ”yhteiskuntasopimuksen” neuvottelutuloksen syntymisen loppuvaiheista. Siitä käy selvästi ilmi, miten työnantajaliittoihin kuulumattomat järjestäytymättömät yritykset oli täysin unohdettu, mikä on luonnollistakin, eiväthän ne maksa jäsenmaksujakaan.

Mutta pääministeri Juha Sipilä kertoi keskustelleensa myös Suomen Yrittäjien kanssa. Kuitenkin järjestöstä kerrotaan HS:ssa vain se, että siellä uskottiin hallituksen toteuttavan lupauksensa mahdollistaa sopiminen työpaikoilla entistä enemmän ilman liittojen puheoikeutta, mikä osoittaa hyväuskoista realismin puutetta sekä hallitukselta että yrittäjäjärjesteltöltä. Muuta esitettävää järjestöllä ei siis ilmeisesti ollut. Tyytyikö se seuraamaan neuvotteluja katseella?

Kuitenkin neuvottelutuloksen mukaan järjestäytymättömät yritykset voivat tehdä paikallisia sopimuksia, kunhan ensin tehdään kolmikantaisesti valmistellut lakimuutokset, joilla ”järjestäytymättömät yritykset saatetaan paikallisen sopimisen menettelytapojen ja osapuolten suhteen samaan asemaan kuin järjestäytyneet yritykset”.

Hallituksen puolelta avainministeri oli Olli Rehn, joka Talouselämässä 11.03.2016 kertoo tämän tarkoittavan, että ”järjestäytymättömät yritykset on saatava samalle viivalle oikeuksineen ja velvollisuuksineen”. Hän myös kertoo rivien välistä löytyvän ajatuksen, että ”henkilöstön edustuksen tulee olla kunnossa”.

Sopimusteksti puhuu luottamusmiesten toimintaedellytysten vahvistamisesta. Nämä edustavat ay-liikettä, jonka asema siis tosiasiassa vahvistuu.

Edellä mainitussa HS:n jutussa esitetään näyte lehden saamasta salaisesta seitsemän sivun muistiosta, jossa käsitellään paikallisen sopimisen liitto-ohjeistusta ja lakitietä.

Me Suomen Yrittäjien jäsenet olemme täysin ”pihalla” sen suhteen, mitä asioistamme on sovittu ja mitä jatkossa sovitaan liittoneuvotteluissa ja tullaan säätämään kolmikannan valmistelemissa laeissa. Jussi Järventauksen kirjoitus järjestön verkkosivuilla 23.03.2016 tai työelämä- ja yrityslainsäädäntöjohtaja Janne Makkulan kirjoitus Yrittäjäsanomissa 13.03.2016 eivät täytä vähimmässäkään määrin tätä tarvetta. Pikemminkin ne johtavat yrittäjiä harhaan.

Molempien perusviesti on se, että paikallinen sopiminen ”nytkähti eteenpäin”, mutta kumpikaan ei kerro siitä, millä hinnalla se tapahtuu, eli ay-vallan lisääntymisestä. Ne eivät kerro myöskään siitä, että sopimusriidat käsitellään työtuomioistuimessa, joka on kolmikannan ”oma” tuomioistuin ja jossa työnantajaliittojen jäseniä pääsääntöisesti edustaa niiden oma liitto mutta jossa niihin kuulumaton yrittäjä joutuu esiintymään yksin tai satunnaisen avustajansa kera.

Edellä sanotun johdosta jäsenille on viipymättä annettava luotettava selvitys ainakin seuraavista seikoista:

- Onko Suomen Yrittäjät saanut tietoonsa HS:n esiin tuoman muistion, ja jos on, mitä se on tehnyt jäsentensä heitteille jättämisen torjumiseksi?

- Mitä Olli Rehnin mainitsema samalle viivalle asettaminen ja henkilöstön edustuksen kuntoon saattaminen tarkoittavat? Tarkoittaako viimeksi mainittu mm. henkilöstöedustusta yrityksen hallinnossa?

- Asian jatko on nyt työmarkkinajärjestöjen ja kolmikannan varassa. Mitä Suomen Yrittäjät on tehnyt ja tulee tekemään, että yrittäjien saattaminen ay-liikkeen ohjaukseen ei toteudu aiotussa muodossa tai että sitä ei jatkossa kiristetä vielä lisää?

- Järventaus mainitsee edellä mainitussa verkkojulkaisun kirjoituksessaan, että Suomen Yrittäjät ”on mukana”, kun hallitus ja työmarkkinajärjestöt tarkastelevat toukokuun jälkeen tehtyjä sopimuksia. Miten se on mukana?

Jussi Järventaus, sanot kirjoituksessasi, että ”työmarkkinarealismi iski”. Myös poliittinen realismi iski sikäli, että minkään puolueen kylkeen parkkeeraamiseen ei ole luottamista. On aika selvittää realiteetit itselle ja jäsenille, ettei realismi iskisi yrittäjiin aivan niin rajusti kuin nyt näyttää.

Vantaa 09.04.2016

Kauko Parkkinen.
Suomen yrittäjien jäsen koko sen olemassaolon ajan ja
sen edeltäjän SYKL:n työmarkkina-asiamies